Manta5 je prototip bicikla za vodu

Manta5 je prototip bicikla za vodu kojeg u završnoj fazi izrade možete vidjeti u ovom videu. Nažalost ovo čudo tehnologije je još uvijek prototip. Više informacija možete saznati na web stranici manta5.com