Vinkovci: Predavanje o prevenciji ovisnosti o drogama

Na poziv Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, jučer, 9. studenog u 18,00 sati, policijski službenik Odjela kriminaliteta droga i policijske službenice za prevenciju PU vukovarsko-srijemske, održali su u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice  predavanje na temu prevencije ovisnosti o drogama. Radi se o predavanju koje policijski službenici  provode u sklopu nacionalnog preventivnog projekta „Zdrav za 5“. Projekt, čiji su nositelji Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, usmjerenog primarno prema djeci osnovnoškolskog  i srednjoškolskog uzrasta, a cilj mu je prevencija ovisnosti i zlouporabe droga, alkohola i igara na sreću, podizanje razine javnozdravstvene svijesti te očuvanje i zaštita okoliša i prirode.

Glavne aktivnosti  projekta, edukativna predavanja s učenicima 8. razreda na temu prevencije ovisnosti o alkoholu i predavanja za učenike I. razreda srednjih škola na temu prevencije ovisnosti o drogama, policijske službenice za prevenciju provodit će u odgojno-obrazovnim ustanovama najintenzivnije tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti ali i kontinuirano do kraja školske godine 2017./2018. diljem županije Vukovarsko-srijemske.

Sam projekt „Zdrav za 5“ krenuo je s provedbom tijekom školske godine 2012./2013., u školskoj godini 2013./2014. ugrađen je u Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja (modul Prevencija ovisnosti) koji se provodi u školama diljem Republike Hrvatske, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje, postali su partneri u provedbi projekta.

Predavanje, održano u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci za mlade srednjoškolce s područja grada Vinkovaca ali i za sve zainteresirane građane, ima za cilj informirati mlade o kazneno pravnim posljedicama konzumacije sredstava ovisnosti, postizanje više razine znanja i svijesti o štetnosti konzumiranja sredstava ovisnosti, važnost usvajanja zdravih stilova života, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja te promicanje usvajanja zdravih životnih navika.

Što je s mladima u Hrvatskoj?

Diljem Europe od 1995. godine, svake četiri godine, provodi se Europsko istraživanje u školama o pušenju, pijenju i uzimanju droga – ESPAD (European School Survey Project an Alcohol and other Drugs), među 15-16 godišnjacima u zemljama Europe, uključujući Hrvatsku. Izvještaj donosi rezultate o iskustvima eksperimentiranja, uporabi i percepciji mladih, povezanih s raznim sredstvima kao što su duhan, alkohol, psihoaktivne droge, inhalanti, lijekovi i nove psihoaktivne droge. Poseban naglasak u izvještaju stavljen je na nove psihoaktivne droge, neumjerenu uporabu interneta te internetsko igranje igrica i klađenje – područja koja su po prvi puta istraživana u ovom ciklusu istraživanja.

Istraživanje ESPAD provedeno 2015. godine šesti je val istraživanja te je ujedno predstavljalo i 20-godišnjicu njegovog provođenja. Rezultati istraživanja ESPAD 2015 pokazuju naznake pada prevalencije pušenja i pijenja alkoholnih pića kod učenika, ali ukazuju također i na zabrinutost i izazove koji se postavljaju pred nas vezano uz uporabu novih psihoaktivnih droga i ponašanja mladih povezanih s tzv. novim ovisnostima.

Najnoviji rezultati govore da učenici manje piju i puše, ali su podaci o pijenju 5 i više pića u jednoj prigodi i dalje zabrinjavajući.

PUŠENJE

Prema najnovijim rezultatima u Hrvatskoj 38% učenika nikad u životu nije pušilo cigarete, dok je 62% njih imalo to iskustvo. Prema rezultatima  2015. godine, 33% učenika u dobi 15-16 godina u Hrvatskoj su trenutni pušači. Usprkos vrlo strogim zakonima vezanim uz prodaju duhanskih proizvoda maloljetnicima, u većini zemalja učenici navode da lako mogu nabaviti iste (preko 60%). U Hrvatskoj 72% učenika izjavljuje da lako ili vrlo lako može nabaviti cigarete.

ALKOHOL

Adolescenti u Europi i nadalje piju mnogo, ali trend od 1995. godine pokazuje pozitivne promjene. U razdoblju od 1995. do 2015. god. uporaba alkohola u životu se među učenicima smanjila s 89% na 81%, kao i ona u posljednjih 30 dana s 56% na 47%. Prema podacima ESPAD 2015. u Hrvatskoj je 92% učenika u životu pilo alkohol, 55% u posljednjih 30 dana, a 16% je iskusilo pijanstvo u posljednjih 30 dana.

Prevalencija pijenja 5 ili više pića u jednoj prigodi (tzv. heavy episodic drinking) nije se promijenila više od 20 godina, s rezultatima iz 2015. godine podjednakim onima iz 1995. godine. Prema istraživanju ESPAD 2015, Hrvatska se nalazi na 5. mjestu (47%) u prevalenciji pijenja 5 i više pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana. Mladići to čine češće u odnosu na djevojke (51% mladići, 42% djevojke). Također, više od tri četvrtine ispitanika (78%) navodi da im je alkohol lako ili vrlo lako dostupan. U Hrvatskoj 87% učenika navodi da je alkohol lako ili vrlo lako dostupan.

DROGE

Uporaba psihoaktivnih droga je stabilna, ali i nadalje s visokim udjelom. Razlikuje se od zemlje do zemlje sudionice istraživanja (raspon: 6%-37%).

U prosjeku je 18% učenika izjavilo da je uzelo drogu barem jednom u životu. Nakon zabilježenog uzlaznog trenda u prevalenciji uporabe ilegalnih droga u razdoblju od 1995. do 2003. godine, ona je od 2003. godine stabilna. Ipak, prevalencija uporabe ilegalnih droga i dalje ostaje visoka; u 10 zemalja sudionica ona iznosi preko 25%.

Hrvatska se prema konzumaciji ilegalnih droga u životu nalazi iznad europskog prosjeka pa tako 22% učenika navodi da je barem jednom u životu probalo drogu. Prema izjavama učenika, najučestalija droga koju konzumiraju je kanabis; tako 16% europskih učenika navodi da su uzimali kanabis barem jednom u životu (raspon: 4%-37%) dok je njih 7% izjavilo da su uzimali kanabis i u posljednjih 30 dana (raspon: 1%-17%). Prema ESPAD 2015., u Hrvatskoj je 21% učenika uzelo kanabis barem jednom u životu, njih 8% je uzelo kanabis u posljednjih 30 dana. Percepcija dostupnosti kanabisa u odnosu na druge droge je visoka. Tri od deset učenika (30%) smatra da lako mogu nabaviti kanabis, dok je percepcija dostupnosti ostalih sredstava ovisnosti niža: ecstasy (12%), kokain (11%), amfetamini (9%), metamfetamini (7%) i crack (8%). U Hrvatskoj 42% učenika smatra da lako ili vrlo lako mogu nabaviti kanabis, a procjena dostupnosti drugih droga je: ecstasy (17%), kokain (14%), amfetamini (16%), metamfetamini (11%) i crack (12%).

Uporaba novih psihoaktivnih droga postavlja novi izazov pred sve uključene u prevenciju ovisnosti kod mladih. U ovom su valu istraživanja po prvi put bila postavljena pitanja o prevalenciji istih. Tako 4% učenika u ESPAD zemljama navodi da je barem jednom u životu (raspon: 1%-10%) probalo novu psihoaktivnu dogu, dok je 3% učenika izjavilo da je koristilo nove droge u posljednjih 12 mjeseci (raspon: 1%-8%). Prema dobivenim rezultatima, učenici prosječno češće koriste nove psihoaktivne droge u odnosu na amfetamine, ecstasy, kokain ili LSD. Prema podacima o uzimanju novih psihoaktivnih droga, učenici u Hrvatskoj su iznad europskog prosjeka te njih 7% navodi da je u životu probalo nove psihoaktivne droge. U posljednjih 12 mjeseci je nove psihoaktivne droge uzelo 6% učenika (6% mladića i 5% djevojaka).

UPORABA INTERNETA, IGRANJE IGRICA I KOCKANJE – NEOPHODAN JE PAŽLJIV NADZOR

Ovogodišnji izvještaj navodi da je potrebno vrlo pažljivo proučiti i istražiti razvoj ovisnosti o internetu među mladima s obzirom na to da je u današnje vrijeme internet sastavni dio svakodnevnice. U provedenom istraživanju istraživala se svrha i količina korištenja interneta među mladima, s naglaskom na šest aktivnosti: društvene mreže, traženje informacija, ‘preuzimanje sadržaja’, internetsko igranje igrica i kockanje te kupovina i prodaja putem interneta. Podaci o uporabi interneta (4 i više dana u tjednu) u Republici Hrvatskoj prate rezultate na europskoj razini. Djevojke su koristile društvene mreže više od mladića (89% u odnosu na 77%) – udio iznad europskog prosjeka, dok su mladići više igrali internetske igrice (39% u odnosu na 6%). Mladići su također više kockali za novac u posljednjih 12 mjeseci (33% u odnosu na 4%) – udio za mladiće iznad europskog prosjeka. Grupa ESPAD naglašava zabrinutost zbog sve veće popularnosti internetskog igranja igara i kockanja među mladima.

Izvor: PU vukovarsko-srijemska